มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563

มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563

Project. : มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563
Place : IMPACT เมืองทองธานี
Show day : 12-13 Dec. 2020
Product. : พรมอัดเรียบ
Cr Pic.📸 : ทีมอาลาดิน

แชร์ผลงาน