พิธีบวงสรวงรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีบวงสรวงรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Project. : พิธีบวงสรวงรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Place : ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ จังหวัดอ่างทอง
Show day : 27 Sep. 2020
Product. : Carpet
Cr Pic.📸 : ทีมช่างอาลาดิน

แชร์ผลงาน