พระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรีณรงค์ เตมีรักษ์

พระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรีณรงค์ เตมีรักษ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรีณรงค์ เตมีรักษ์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน)
ขอแสดงความเสียใจ กับคุณแต้ว ณฐพร ด้วยค่ะ🙏🏼🖤

แชร์ผลงาน