ประโยชน์ของ พรมปูบันได

ประโยชน์ของ พรมปูบันได

ประโยชน์ของ #พรมปูบันได นอกจากความสวยงามแล้ว ยังช่วยลดเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ ของการลื่นล้มได้ ลดเสียงขณะมีการเดินขึ้น-ลงบันไดอีกด้วย ชนิดของพรมที่แนะนำ ควรเป็น #พรมทอ หรือแบบเกลียวบิดจะเน้นเรื่องความทนทานดีที่ส

แชร์ผลงาน