งานเปิดตัว Louis Vuitton Cruise

งานเปิดตัว Louis Vuitton Cruise

Project. : งานเปิดตัว Louis Vuitton Cruise 2021
Place : Siam Paragon
Show day : 17 Nov. 2020
Product. : พรมทอจักร AC-8 (CREAM) และ AC-13 (ROYAL BLUE)
Cr Pic.📸 : เครดิตในภาพ

แชร์ผลงาน