งานเปิดตัวนิตยสาร LifeWear

Project. : งานเปิดตัวนิตยสาร LifeWear Magazine Issue
Place : ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
Show day : 30 Sep. 2020
Product. : Carpet
Cr Pic.📸 : เครดิตในภาพค่า🙏🏼

แชร์ผลงาน